United Kingdom flag

Soutěž Hala roku

Navrhování a stavba modelů konstrukcí a zatěžovací zkoušky.

Soutěž Fakulty stavební ČVUT pro studenty středních a vysokých škol.

Logo Fakulty stavební

Soutěž Hala roku pomáhá studentům hravou a zábavnou formou pochopit, jak v praxi působí zatěžování na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Úkolem soutěžících je ve 2-3členných týmech navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten poté při finále na fakultě zatížit až k jeho zhroucení. Zvítězí model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností, který přenese dané spojité zatížení. Cílem soutěže je učit studenty uvažovat komplexně, porovnávat různé varianty, hledat optimální řešení.